Anasayfa » Genel » Zekâ Oyunları

Zekâ Oyunları

Zekâ oyunları, zihni açan, aklı çalıştıran ve öğrenmeyi kolaylaştıran bir eğitim metodudur. Ülkemizde çocukların daha çabuk öğrenmesi hedefi ile 2004 yılından bu yana anaokulları, ilkokullar ve ortaokullarda, üzerinde bir hayli durulmakta, Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl yarışmalar düzenlenmektedir.

Zekâ oyunları, akıl yürütme, problem çözme, iletişim kurma, yaratıcı düşünme, araştırma, eleştirel düşünme, karar verme gibi beceriler kazandırmaktadır. Zekâ oyunları; akıl oyunları, işlem oyunları, strateji oyunları, karma zekâ oyunları, mekanik oyunlar ve mantık oyunları gibi bölümlere ayrılmaktadır. Akıl oyunlarına su doku ve sihirli piramit, işlem oyunlarına kendoku, işlem karesi, kapsül ve kakura, strateji oyunlarına ise dama, nim, tactix ve dokuztaş örnek olarak verilebilir. Karma zekâ oyunlarına şapka soruları, satranç ve go problemleri, mekanik oyunlara tangram, puzzle ve pentomino, mantık oyunlarına ise anagramlar, sözcük merdiveni, şifreler ve kare bulmacalar örnek olarak gösterilmektedir. Zekâ oyunları sayesinde çocuklar sistemli problem çözme, mantığa dayalı fikirler üretme, problemleri çözerken tecrübelerini kullanma gibi beceriler kazanmaktadırlar. Zekâ oyunları genel olarak hızlı ve doğru şekilde akıl yürütmeye dayanmaktadır. Okullarda zekâ oyunlarına yönelik yapılan çalışmalarda, problem sadece sayılar ve şekillerle değil, gerçek hayat materyalleri kullanılarak uygulanmaktadır. Öğrencilerin problem çözmede başarılı olmalarını sağlamak için motivasyon ve istekle problemi anlayıp kavramaları sağlanmalıdır. Zekâ oyunları ile ilgilenen kişiler genel olarak belli bir öz güvene de sahiptirler.

Zekâ oyunları dersinde birçok farklı araç ve gereç kullanarak öğrencilerin psikomotor becerilerinin de gelişmesi sağlanmaktadır. Mesela makas, maket bıçağı gibi malzemeleri kullanarak tangram yapmaları, pergel, cetvel, iletki ve gönye kullanma, iki ve üç boyutlu şekiller çizme, bilgisayar yazılımlarını kullanma gibi çeşitli beceriler kazandırılmaktadır. Zekâ oyunları, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyelinin farkına varmalarını sağlarken herhangi bir problem karşısında pratik düşünmelerine de yardımcı olmaktadır. Zekâ oyunları ile ilgilenmek, farklı sorunlarla karşılaşıldığında beyni aktif tutarak çözüm için farklı yollar bulmayı sağlar. Zekâ oyunlarının amacı herhangi bir zekâ ölçümü yapmak değildir. Tam tersine eğlendirmek ve eğlendirirken de beyne antrenman yaptırarak zekâyı aktif tutmaktır. Zekâ oyunları özellikle de matematiği eğlenceli bir hale getirerek çocuklara sevdirmektedir.

Yorum ekle

You must be Giriş Yap to post comment.

Copyright © 2009 · Oyun Dergi · oyun · İçerik · Yorumlar